โกดังกระจายสินค้าชายแดนเทางบก แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย

วันที่ : 2021-04-08 12:29:18

 

 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมคณะผู้บริหารเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของด่านศุลกากรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จ.นครพนม  ซึ่งเป็นด่านศุลกากรในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองรับความพร้อมด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าตามกระบวนการของศุลกากร พร้อมมอบนโยบายการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการค้าเศรษฐกิจชายแดน

ซึ่งบริษัทแห่งแรกที่เข้าร่วมสัมปทานด้านการขนส่งนำเข้า-ส่งออกสินค้าจากต่างประเทศเพื่อกระจายสินค้าให้ทั่วถึงในประเทศไทยเป็นการร่วมมือกันของ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท สมาร์ทอะเลิร์ท จำกัด, บริษัท ซิกส์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ และ บริษัท ซีเอ ครอสบอร์ดเดอร์ เซอร์วิส จำกัด สามารถระบายสินค้าตามกระบวนการทางศุลกากรสำหรับของเร่งด่วนทางบก มีเครื่องมือและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัยครบครัน สามารถตรวจสอบสินค้าที่ผิดกฎหมาย และยังรองรับการเติบโตด้านเศรษฐกิจการค้าผ่านระบบออนไลน์   ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งเป็นอย่างมาก

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า “ปัจจุบันสถานการณ์การค้าผ่านชายแดนในภาพรวมส่วนที่ศุลกากรดูแลอยู่ ต้องยอมรับว่า ถึงแม้จะมีสถานการณ์โควิดระบาด ยังยืนยันว่าไม่กระทบตัวเลขมูลค่านำเข้า-ส่งออก ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดี ทั้งนี้ทางกรมศุลกากรได้เห็นความสำคัญของการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพการบริการการนำเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านชายแดน จึงได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาสัมปทาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในด้านบริหารจัดการ โดยเปิดเป็นศูนย์กระจายสินค้าส่งออก-นำเข้า เสมือนบริษัทขนส่งเอกชน ทั้งนี้จุดพรมแดน จ.นครพนม เป็นจุดแรกของไทยที่มีบริษัทขนส่งเอกชนเข้ามาให้บริการด้านนำเข้าส่งออกผ่านชายแดน เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ”

“ส่วนสินค้าจะเน้นสินค้าที่มีการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ ในมูลค่าสินค้าไม่เกิน 1,500 บาท จะได้รับสิทธิการยกเว้นภาษี มั่นใจว่าเมื่อมีการเปิดใช้งานระบบเอกชน จะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าโซนชายแดน และสร้างความรวดเร็วในการบริการที่มากขึ้น ส่งผลดีต่อการบริการ ลดภาระด้านการขนส่ง ลดระยะเวลาขั้นตอนการตรวจสอบตามกระบวนการทางศุลกากร และจะมีนโยบายเพิ่มช่องทางการบริการในจุดชายแดนทุกภูมิภาค”